Društvo Hispanista logo

Que Pasa Reflejo

Projekti

Balkanski hronopiji

Balkanski hronopiji je projekat Društva hispanista koji je nastao kao neka vrsta reakcije na nedostatak inicijative kod mladih u Srbiji, na nedovoljnu zainteresovanost za latinoameričke studije, kao i na svetsku krizu koja zahteva alternativna rešenja.

Zapravo, aktuelna kriza, iako globalni problem koji pogađa sve sfere društva, najozbiljnije posledice ima na evropskom kontinentu, istom onom koji je do skoro predstavljao neku vrstu modela za države sa drugih kontinenata. Ovakva situacija stvorila je potrebu za traženjem alternativa koje bi mogle da ponude različite odgovore na goruće probleme. U tom smislu, primeri zemalja Latinske Amerike, njihovi sistemi vrednosti i perspektiva koju promovišu, javljaju se kao moguće usmerenje u potrazi za rešenjima.

Jedan od ciljeva projekta jeste i uticanje na omladinu i akademsku zajednicu Srbije, koja je trenutno vrlo apatična, i ukazivanje na značaj bavljenja sopstvenim identitetom. Drugi cilj projekta jeste upozoriti na važnost i potrebu za podizanjem latinoameričkih studija, koje su trenutno vrlo slabo prisutne u Srbiji, na akademski i profesionalno viši nivo.

Imajući u vidu njegov kako akademski, tako i aktivistički karakter, projekat je namenjen studentima društvenih i humanističkih nauka, istraživačima, aktivistima mnogih društvenih organizacija, različitim udruženjima, ali takođe i svima onima koje direktno ili indirektno zanimaju dešavanja u Latinskoj Americi i njeno društveno-kulturno bogatstvo. Zbog toga, Balkanski hronopiji imaju tendenciju da postanu polazište za stvaranje mreže svih latinoamerikanista u Srbiji i regionu.

Na dosadašnjim izdanjima projekta prisustvovali su različiti predavači i akademici, kako srpski, tako i hispanski, koji su se bavili sledećim temama:

  • Doprinosi društva u demokratskoj borbi
  • Pravo na prostor: javna dobra i javni prostor bez javnosti
  • Zauzimanje javnih prostora
  • Ekonomski faktori oružanih sukoba: Povećanje ekonomske nejednakosti kao uzrok konflikata unutar zemalja
  • U potrazi za alternativama – sledeći Latinsku Ameriku
  • Zakopano ogledalo – potraga za identitetom (konferencija zasnovana na istoimenom eseju Karlosa Fuentesa).

Saradnja sa osnovnom školom „Ratko Mitrović“

Imajući na vidu da je jedna od osnovnih ideja i ciljeva Metodičke sekcije širenje španskog jezika i kulture, naše aktivnosti usmeravali smo u najvećoj meri ka takvom ostvarenju. U skladu sa tim i sa željom da deci približimo španski jezik, kulturu i običaje, došli smo na ideju da organizujemo kreativne radionice za u osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ na Novom Beogradu. Smatramo važnim da deca koja drugačije nemaju priliku, ovako dožive španski jezik kao zanimljivu avanturu, a ne kao puko učenje.

Saradnja sa školom podrazumeva organizovanje praktičnih radionica, gde naše praktikantkinje imaju punu slobodu u odabiru tema, ideja i materijala koji će biti korišćen. Kreativnost i raznolikost, tematske radionice i časovi sa upoznavanjem jezika, jedan su jako važan deo projekta. Pored toga, cilj nam je da naredne godine, imajući u vidu uspeh koji pokazuju pozitivne reakcije dece koja su prisustvovala na radionicama, nastavimo saradnju, kao i da osmislimo dalje projekte koji će eventualno dovesti do uvođenja španskog jezika barem i kao izbornog.

Sa druge strane, drugi deo projekta tiče se studenata kojima pružamo priliku da se kroz rad sa decom upoznaju sa određenim aspektima rada u školi, a i da steknu iskustvo u predavanju/organizovanju časova i radionica. Upravo zbog nedovoljnih mogućnosti da se ovakva praksa u velikoj meri obavlja tokom studija, verujemo da su ovaj i projekat i svi projekti ove vrste koje sprovodimo, ono što je nedostajalo studentima hispanistike. Ovim putem šire svoja znanja i iskustva, stiču veštine prezentovanja i „animiranja“, što su, kada je u pitanju podučavanje dece, dva najvažnija aspekta.

Nadamo se da ćemo moći ovim tempom da nastavimo kako u školi „Ratko Mitrović“ tako i nekim drugim državnim ustanovama.

Histrion

Međunarodni festival studentskog pozorišta na romanskim jezicima

Histrion je festival studentskog pozorišta koji se bavi širenjem, upoznavanjem i približavanjem kultura romanskog govornog područja kulturama Balkana, te afirmacijom pozorišta kao metoda nastave i integracijom studentskih pozorišnih trupa u kulturne tokove u zemlji i regionu. Histrion je projekat koji je zamišljen da pruži beogradskoj publici jedinstvenu priliku da vidi značajna dramska dela romanskog govornog područja predstavljena kroz moderni dramaturški jezik više studentskih pozorišnih trupa i kroz formu otvorene multimedijalne nedelje predstava, uličnog performansa, predavanja, video projekcija i radionica. Saradnja naših i inostranih studenata, stručnjaka i institucija iz kulture, obrazovanja i pozorišta, imao bi poseban edukativni, umetnički i socijalni uticaj na našu sredinu.

klikom do//: HISPANIZACIJE

Društvo hispanista pokrenulo je projekat Klikom do hispanizacije s ciljem da ljubiteljima zemalja španskog govornog područja omogući brz i jednostavan pristup svim aktuelnostima iz oblasti hispanistike. Informacije o praksama, stipendijama, radionicama, događajima, politici i ekonomiji, književne preporuke, intervjui s istaknutim ličnostima samo su neke od oblasti o kojima se posetioci portala Društva mogu informisati.

Projekat Klikom do hispanizacije obuhvata pokretanje tri portala – centralnog drustvohispanista.rs sa osnovnim informacijama, i dva dodatna Reflejo (srpski: Refleho, odraz) reflejo.drustvohispanista.rs i ¿Qué pasa? quepasa.drustvohispanista.rs sa specifičnim sadržajima. Svaki od portala ima svoje stranice i na društvenima mrežama.

Na centralnom portalu dostupne su informacije o samom Društvu hispanista i svim njegovim aktivnostima i prijateljima, od osnivanja do danas.

Sa centralnog portala možete pristupiti platformi ¿Qué pasa?, namenjenoj studentima, koja nudi aktuelnosti organizovane u tri oblasti: fakultet, kultura i studentski život.

Takođe, centralni portal omogućava pristup internet stranici časopisa Reflejo koja prati aktuelnosti u oblastima: književnost, umetnost, muzika, pozorište, kinematografija, tradicija, društvo, politika i ekonomija, ples, putovanja, prakse.

Buy Oxycodone Online Buy Ephedra Online Buy Lorcaserin Online Buy Librium Online acheter xenical acheter metronidazole en ligne acheter metformin en ligne acheter cytotec misoprostol en France