Društvo Hispanista logo

Que Pasa Reflejo

Oblasti radaMetodička sekcija

Metodička sekcija

Metodička sekcija Društva hispanista osnovana je sa ciljem promovisanja španskog jezika i hispanske kulture, unapređenja nastave španskog jezika kroz kreativne metode, kao i sa ciljem uvođenja španskog u osnovne i srednje škole.

Naša glavne aktivnosti su: kreativne radionice španskog jezika za decu koje već godinama uspešno organizujemo, osmišljavamo i realizujemo u saradnji sa osnovnim školama, muzejima i informativne i praktične radionice za studente, koje organizujemo u saradnji sa Filološkim fakultetom i kulturnim centrima. U planu je proširenje saradnje sa drugim institucijama i ustanovama sa kojima nismo sarađivali do sada, raznim igraonicama, kreativnim školama i vrtićima, školama stranih jezika sa kojima možemo uklopiti i ostvariti zajedničke ciljeve.

U planu je takođe i organizacija prakse namenjene studentima hispanistike koji žele da se usavršavaju na ovom polju.

Buy Oxycontin Online Buy Ritalin Online Buy Qsymia Online Buy Qsymia Online Buy Qsymia Online Buy Duromine Online Buy Lorazepam Online acheter cytotec misoprostol en France